Disclaimer

Als u gebruik maakt van onze website geeft u daarmee aan dat u kennis heeft genomen van het onderstaande dat staat vermeldt in deze disclaimer.

Alhoewel wij de content op de website zo goed mogelijk proberen samen te stellen en zo relevant mogelijk proberen te houden kan het voorkomen dat de content onjuistheden vertoont. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden op websites waarnaar verwezen wordt vanaf deze website.

Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die is geleden door informatie, advertenties, diensten en producten vanaf deze website.