NHG

NHG staat voor Nationale Hypotheekgarantie. Als u na het verkopen van uw huis blijft zitten met een restschuld op uw hypotheek, dan heeft u grote kans dat deze wordt kwijtgescholden als u een Nationale Hypotheekgarantie heeft.

Er zitten wel een aantal voorwaarden aan het feit of uw restschuld ook daadwerkelijk wordt kwijtgescholden als u een Nationale Hypotheekgarantie heeft.

Procedure bij restschuld hypotheek met NHG

Als u dus bij het verkopen van uw woning een restschuld heeft zal de desbetreffende bank bij wie u een restschuld heeft daarvan een verliesdeclaratie indienen bij de NHG. Vervolgens zal de NHG gaan uitzoeken hoe deze restschuld precies tot stand is gekomen en of u er als verkoper van de woning wel alles aan heeft gedaan om de restschuld zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Als dit het geval is zal de NHG uw restschuld volledig kwijtschelden.

Wat we bedoelen met binnen de perken houden is dat u dus niet zelf de restschuld heeft opgezocht. Wat er bijvoorbeeld kan zijn gebeurt waardoor u uw woning hebt moeten voorkomen is doordat u uit elkaar bent gegaan met uw partner, omdat u werkloos bent geworden, omdat u arbeidsongeschikt bent geworden. Al deze dingen kunnen aanleiding zijn om uw woning noodgedwongen te verkopen en zo dus onverhoopt met een restschuld te blijven zitten.

De NHG zal dus niet zomaar uw restschuld op uw hypotheek kwijtschelden. Hiervoor moet echt wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Ook zal u een toets moeten ondergaan waarbij wordt gekeken naar uw inkomen en uw vermogen. Deze toets wordt gedaan door iemand van uw bank.

Wilt u nou alle voorwaarden eens op uw gemak doorlezen, ga dan naar de website van de NHG en bekijk het volledige overzicht. Dat kan met de volgende link: https://www.nhg.nl/consument/ik-blijf-achter-met-een-restschuld-wat-nu.html

Previous post:

Next post: